1st Polish Law&Economics Conference

24/02/2010

Ta pierwsza ogólnopolska konferencja w całości poświęcona zagadnieniom ekonomicznej analizy prawa odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 6.05.2010. Ma ona na celu podsumowanie dotychczasowego dorobku ekonomicznej analizy prawa w Polsce oraz przedstawienie najnowszych osiągnięć teoretycznych i empirycznych z tego zakresu.
Wykład gościnny przedstawi Prof. Dr. Stefan Voigt – Dyrektor Instytutu Law & Economics przy Uniwersytecie w Hamburgu, ekspert w zakresie ekonomicznej analizy konstytucji.