Venue

Warsaw School of Economics, Building C
(Szkoła Główna Handlowa, Budynek C)
Al. Niepodległości 128
02-554 Warsaw
http://www.sgh.waw.pl