Press

Wersja pdf (Notatka prasowa)

NOTATKA PRASOWA

Konferencja 4th Polish Law & Economics Conference, która odbędzie się w dniach 23.-24. października 2015 r. w Szkole Głównej Handlowej, jest kolejnym wydarzeniem naukowym w całości poświęconym tematyce ekonomicznej analizy prawa po sukcesie 1st, 2nd oraz 3rd Polish Law & Economics Conference, które odbyły się w 2010, 2011 i 2012 roku. Zasadniczym celem organizatorów – Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Szkoły Głównej Handlowej oraz Ośrodka Analiz Ekonomicznych Sektora Publicznego przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz trzech studenckich kół naukowych z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, jest podsumowanie aktualnych dokonań w dziedzinie ekonomicznej analizy prawa oraz stworzenie impulsu do dalszych badań w tym zakresie. Konferencja stanowi ponadto doskonałą okazję do wymiany myśli i doświadczeń wśród przedstawicieli nauki, prawników i ekonomistów, zajmujących się tematyką Law & Economics w Polsce, oraz daje unikalną możliwość prezentacji tych dokonań w skali międzynarodowej.

Law & Economics (ekonomiczna analiza prawa) to nowatorski interdyscyplinarny program badawczy polegający na zastosowaniu metodologii i narzędzi ekonomii do badania prawa, w tym skutków regulacji. Stosowane sa one nie tylko w prawie konkurencji czy gospodarczym, ale także coraz częściej w badaniach np. nad prawem karnym, rodzinnym czy zobowiązań. Paradygmat ekonomiczny ma zasadniczy wpływ na orzecznictwo i prawodawstwo krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, przeniknął on tam również głęboko do praktyki stosowania prawa. W Polsce – kraju, w którym niedoskonałość prawa uznaje się za jedno z większych zagrożeń, takie badania powinny odgrywać szczególnie ważną rolę. Law & Economics rozwija się w Polsce dopiero od kilku lat, a od 2005 roku rozwój tego ruchu naukowego w Polsce wspiera Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (PSEAP). W bieżącym roku przypada dziesiątą rocznica założenia PSEAP.

W trakcie 4th Polish Law & Economics Conference wykład wygłosi Prof. Ejan Mackaay z Université de Montréal, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli zastosowania ekonomicznej analizy prawa do prawa cywilnego oraz Prof. Hans-Bernd Schäfer z Bucerius Law School, jeden z głównych propagatorów ekonomicznej analizy prawa w Europie i prezes Europejskiego Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa w latach 2004-2007

W ramach 4th Polish Law & Economics Conference odbywa się czwarta edycja konkursu na najlepszą pracę studencką o tematyce dotyczącej ekonomicznej analizy prawa. Nagrodzone referaty zostaną przedstawione w ramach panelu studenckiego konferencji.

Organizatorzy spodziewają się ponad 100 uczestników konferencji – głównie naukowców zajmujących się Law & Economics w Polsce i na świecie, ale również praktyków – prawników i ekonomistów, oraz studentów. Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej zawierającej teksty wszystkich wygłoszonych w trakcie konferencji referatów.

Językiem konferencji jest angielski.