Best Student Paper Prize / Konkurs dla Student

28/02/2010

Komitet Organizacyjny Konferencji ogłasza konkurs na najlepszą pracę studencką o tematyce dotyczącej Ekonomicznej Analizy Prawa.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich studentów. Spośród nadesłanych prac komitet naukowy konferencji wybierze 4 najlepsze. Ich autorzy wygłoszą 15-minutowe prezentacje w czasie panelustudenckiego 1. Ogólnopolskiej Konferencji Ekonomicznej Analizy Prawa, zostaną także nagrodzeni książkami wydawnictwa C.H. Beck. Najlepsze prace, po dodatkowej recenzji, ukażą się w publikacji pokonferencyjnej. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o nadsyłanie prac o objętości 10-15 stron A4 (czcionka Times New Roman 12, odstępy 1,5, marginesy standardowe) na adres konferencjastudencka2010@pseap.org. Prace należy nadsyłać w języku polskim lub angielskim. W razie nagrodzenia pracy powinna ona zostać przedstawiona w języku polskim. Termin nadsyłania prac upływa 2 kwietnia 2010 r. Wyniki konkursu wraz z listą zwycięzców zostaną ogłoszone 20 kwietnia 2010 r. W razie pytań związanych z konferencją prosimy o kontakt z Tomaszem Mielniczukiem, pod adresem tomek.mielniczuk@gmail.com