Prace konkursowe

Prace konkursowe:

Praca 1 – Efektywna ochrona środowiska w ujęciu ekonomicznej analizy prawa nurtu austriackiego.
Praca 2 – Reakcja stóp zwrotu na publiczne wezwania do sprzedaży akcji na GPW
Praca 3 – Próba analizy wpływu ustawy o grach hazardowych i projektu jej nowelizacji z 28 stycznia 2011 roku na prowadzenie działalności gospodarczej w sferze gier losowych
Praca 4 – Postępowanie antytrustowe na rynku kart płatniczych
Praca 5 – The Limits of Limited Liability – An Economic Analysis of Limited Liability and Piercing of the Corporate Veil
Praca 6 – Directive on Takeover Bids
Praca 7 – Teoria agencji a prawo Poszukiwanie ekonomicznego uzasadnienia istnienia wybranych instytucji prawa spółek
Praca 8 – Ukryta informacja na rynku pracy jako problem dotykający pracownika
PRACA 9 – REGULACJE RYNKÓW TAKSÓWKARSKICH – REKOMENDACJE DLA POLSKI
Praca 10 – Nadużycie prawa podmiotowego – próba analizy ekonomicznej
Praca 11 – An auction and a tender as a different ways of concluding contracts
Praca 12 – Korupcja jako optymalizacja kosztów transakcyjnych wywołanych dyskrecjonalnym działaniem urzędników
Praca 13 – Analiza czynników prowadzących do …
Praca 14 – “IMAGINE THERE IS NO COUNTRIES” – DIGITAL SINGLE MARKET FOR CREATIVE CONTENTS – THE CASE OF MUSIC.
Praca 15 – Wyścig gospodarczy, czyli jak reguły gry wpływają na efektywność
Praca 16 – Management in Hostile Takeover Defence – an Impact of Passivity Rule
Praca 17 – Ekonomiczna analiza wertykalnych porozumień cenowych