Monthly Archives: February 2010

News

Best Student Paper Prize / Konkurs dla Student

28/02/2010

Komitet Organizacyjny Konferencji ogłasza konkurs na najlepszą pracę studencką o tematyce dotyczącej Ekonomicznej Analizy Prawa. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich studentów. Spośród nadesłanych prac komitet naukowy konferencji wybierze 4 najlepsze. Ich autorzy wygłoszą 15-minutowe prezentacje w czasie panelustudenckiego 1. … Continue reading

Follow 1st Polish Law & Economics Conference on Twitter

25/02/2010

LawEconomics on Twitter

1st Polish Law&Economics Conference

24/02/2010

Ta pierwsza ogólnopolska konferencja w całości poświęcona zagadnieniom ekonomicznej analizy prawa odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 6.05.2010. Ma ona na celu podsumowanie dotychczasowego dorobku ekonomicznej analizy prawa w Polsce oraz przedstawienie najnowszych osiągnięć teoretycznych i empirycznych z tego … Continue reading